TV& VIDEO

tin tức mạng xã hội

Cuộc cạnh tranh cung cấp tin tức của các mạng xã hội

Cuộc cạnh tranh cung cấp tin tức của các mạng xã hội

VTV.vn - Facebook, Twitter, Instagram... đang liên tiếp cho ra các tính năng mới, cho phép người dùng đọc tin tức ngay trong giao diện của các mạng này.