TV& VIDEO

tính an toàn

Đức thông qua Luật an ninh mạng

Đức thông qua Luật an ninh mạng

Ngày 17/12, Chính phủ Đức đã thông qua Luật an ninh mạng nhằm bảo vệ tốt hơn cho công dân và các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.