TV& VIDEO

tỉnh Bắc Bộ

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

VTV.vn - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.