TV& VIDEO

tình bạn đẹp

Những câu chuyện tình bạn đẹp giữa cuộc sống bộn bề

Những câu chuyện tình bạn đẹp giữa cuộc sống bộn bề

VTV.vn - Không chỉ là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo, câu chuyện về đôi bạn ở Quảng Ngãi đã khiến nhiều người cảm phục và là minh chứng cho một tình bạn đẹp.