TV& VIDEO

tình báo

Tình báo Hàn Quốc thừa nhận can thiệp bầu cử trong nước

Tình báo Hàn Quốc thừa nhận can thiệp bầu cử trong nước

VTV.vn - Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) thừa nhận đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống và Quốc hội năm 2012.