tính cạnh tranh

Bắc Giang tìm kiếm thị trường để tiêu thụ vải thiều

Bắc Giang tìm kiếm thị trường để tiêu thụ vải thiều

VTV.vn - Sản lượng vải thiều tăng gấp đôi so với năm ngoái nên tỉnh Bắc Giang có áp lực rất lớn cho việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm.