TV& VIDEO

tính chất

Quy rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương có hoạt động buôn lậu lộng hành

Quy rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương có hoạt động buôn lậu lộng hành

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý.