TV& VIDEO

tính công

Đầu tư công: Vì sao vẫn chưa hiệu quả?

Đầu tư công: Vì sao vẫn chưa hiệu quả?

 Thực tế cho thấy, cho dù được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính sách đến nguồn vốn, nhưng đầu tư công vẫn chưa mang lại hiệu quả tương xứng.