TV& VIDEO

Tĩnh Gia

Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức triển khai

Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức triển khai

Sau gần 5 năm chờ đợi, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa sẽ chính thức chuyển sang giai đoạn triển khai vào ngày hôm nay (27/1).