tinh giản cán bộ

Tinh giản gọn hệ thống chính trị cơ sở

Tinh giản gọn hệ thống chính trị cơ sở

VTV.vn - Việc tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ngày càng trở nên cấp thiết.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive