TV& VIDEO

tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông

Hội nghị Thượng đỉnh G7 ra tuyên bố chung

Hội nghị Thượng đỉnh G7 ra tuyên bố chung

VTV.vn - Trước khi bế mạc, Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Ise Shima (Nhật Bản) đã ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề quan trọng trên thế giới.