Tình hình cứu trợ ở Aleppo

Giao diện thử nghiệm VTVLive