TV& VIDEO

tình hình miền Đông Ukraine

Nhóm Bộ tứ Normandy họp về Ukraine

Nhóm Bộ tứ Normandy họp về Ukraine

VTV.vn - Ngày 3/3, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ tứ Normandy đã nhóm họp tại Paris, Pháp nhằm thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine và khả năng tổ chức bầu cử ở vùng Donbass.