TV& VIDEO

tình hình nợ công

Nợ công tăng nhanh, đại biểu quốc hội đề xuất có giải pháp

Nợ công tăng nhanh, đại biểu quốc hội đề xuất có giải pháp

VTV.vn - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết tại phiên họp Quốc hội hôm nay (1/11), nợ công giai đoạn 2011 - 2015 tăng nhanh (18,4%/năm), cao gấp 3 lần tăng trưởng kinh tế.