TV& VIDEO

tình hình oan sai

Vấn đề oan, sai trong tố tụng hình sự: Vì sao dư luận đặc biệt quan tâm?

Vấn đề oan, sai trong tố tụng hình sự: Vì sao dư luận đặc biệt quan tâm?

VTV.vn - Án oan, sai - vấn đề được Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận - cũng chính là chủ đề của chương trình Sự kiện & bình luận tuần này.