tình hình quốc tế

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại

Ngày 26/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã diễn ra tại TP.HCM.