TV& VIDEO

tình hình thu phí

Chưa lùi thời hạn tăng phí BOT

Chưa lùi thời hạn tăng phí BOT

VTV.vn - Chiều 7/1, Bộ Tài Chính đã gửi thông báo chính thức về việc không chấp thuận đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải lùi thời hạn tăng phí đối với một số trạm thu phí BOT.