TV& VIDEO

tỉnh Hồ Bắc

Trung Quốc: Một trường hợp tử vong do H7N9 tại Hồ Bắc

Trung Quốc: Một trường hợp tử vong do H7N9 tại Hồ Bắc

VTV.vn - Một bệnh nhân 68 tuổi tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, được xác nhận đã tử vong do nhiễm cúm gia cầm H7N9.