Tỉnh Hồ Nam

Rực rỡ điệu múa rồng lửa ở Trung Quốc

Rực rỡ điệu múa rồng lửa ở Trung Quốc

VTV.vn - Vào ngày đông chí hàng năm, người dân tộc Thổ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc lại hòa mình vào điệu múa rồng lửa rực rỡ.