tỉnh hội

Việt kiều Thái Lan ủng hộ đồng bào lũ lụt Quảng Bình

Việt kiều Thái Lan ủng hộ đồng bào lũ lụt Quảng Bình

 Ngày 20/10 Hội Việt kiều tỉnh Khỏn-Kèn, Vương quốc Thái Lan, đã nhóm họp tại trụ sở tỉnh Hội để thông qua lời kêu gọi bà con trong cộng đồng quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt tỉnh Quảng Bình.