TV& VIDEO

tình huống tranh cãi

Trọng tài đúng hay sai khi công nhận điểm cho Ngân hàng Công Thương?

Trọng tài đúng hay sai khi công nhận điểm cho Ngân hàng Công Thương?

VTV.vn - Tại Cúp Hùng Vương 2016, tranh cãi đã nổ ra khi trọng tài công nhận pha ghi điểm mang tính quyết định trong trận Ngân hàng Công Thương - Tiến Nông Thanh Hóa.