TV& VIDEO

tình hữu nghị Việt - Nhật

Giao lưu trà đạo vì tình hữu nghị Việt - Nhật

Giao lưu trà đạo vì tình hữu nghị Việt - Nhật

VTV.vn - Buổi giao lưu trà đạo đã thu hút khoảng 400 khách tham gia, trong đó có một số sinh viên đang tham gia các câu lạc bộ Trà đạo Nhật Bản.