TV& VIDEO

tỉnh lại

Tình hình đổ ải vụ Đông Xuân 2014

Tình hình đổ ải vụ Đông Xuân 2014

Theo tin từ Tổng cục thủy lợi, đến hết số ngày xả nước đợt 2, các hồ thủy điện phục vụ sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ, diện tích có nước đổ ải trên 400.000 ha, bằng 63,34 %.