TV& VIDEO

tỉnh lộ

Lạng Sơn: Thiếu vốn đầu tư, nhiều tuyến tỉnh lộ xuống cấp nghiêm trọng

Lạng Sơn: Thiếu vốn đầu tư, nhiều tuyến tỉnh lộ xuống cấp nghiêm trọng

VTV.vn - Thiếu vốn đầu tư sửa chữa, nhiều tuyến tỉnh lộ tại Lạng Sơn đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thương phát triển kinh tế - xã hội của người dân.