TV& VIDEO

tình nguyện Hè 2016

Đảm bảo an toàn cho các đội tình nguyện Hè 2016

Đảm bảo an toàn cho các đội tình nguyện Hè 2016

VTV.vn - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có công văn về việc tăng cường đảm bảo an toàn cho các đội hình tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016.