TV& VIDEO

tình nguyện viên tiếp sức mùa thi

TP.HCM: Giảm lượng thí sinh, tiếp sức mùa thi chuyển từ lượng sang chất

TP.HCM: Giảm lượng thí sinh, tiếp sức mùa thi chuyển từ lượng sang chất

VTV.vn - Lượng thí sinh tại TP.HCM giảm hơn một nửa so với năm 2015 nên việc tiếp sức mùa thi có sự điều chỉnh cho phù hợp, chuyển từ lượng sang chất.