TV& VIDEO

tính nhầm

Xe ôm "taxi" hút khách

Xe ôm "taxi" hút khách

 Xe ôm gắn đồng hồ tính cước như taxi, có lái xe nữ để cha mẹ yên tâm nhờ đưa đón con đi học, chuyển tài liệu... là những hình thức thu hút khách mới của nhiều công ty dịch vụ xe ôm.