TV& VIDEO

tinh thể

Apple chỉ bán ra 10 triệu iPhone phablet 5,44 inch?

Apple chỉ bán ra 10 triệu iPhone phablet 5,44 inch?

Thông tin Apple phát triển các phiên bản iPhone màn hình lớn 4,7 inch và 5,5 inch xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, rất có thể, Apple chỉ bán ra 10 triệu chiếc iPhone phablet.