TV& VIDEO

tính thiện

21h30, Chủ nhật (17/11): Phim cuối tuần “Bướm đêm”

21h30, Chủ nhật (17/11): Phim cuối tuần “Bướm đêm”

 Mặc dù khai thác đề tài khá nhạy cảm là cuộc sống của những cô gái làng chơi nhưng Bướm đêm vẫn được đánh giá cao về tính nhân văn, sự khách quan và tính chân thực.