TV& VIDEO

tinh thông

Dứt khoát đưa ra khỏi đội ngũ những cán bộ thiếu phẩm chất

Dứt khoát đưa ra khỏi đội ngũ những cán bộ thiếu phẩm chất

 Theo Bộ Giao thông vận tải, thay vì tăng nặng hình phạt tiền hay áp dụng thêm hình phạt bổ sung đối với người vi phạm luật giao thông thì ngành giao thông sẽ siết chặt kỷ cương đối với lực lượng thi hành công vụ.