TV& VIDEO

tình trạng dạy thêm

Đề xuất hạn chế trường chuyên, lớp chọn tại TP.HCM

Đề xuất hạn chế trường chuyên, lớp chọn tại TP.HCM

VTV.vn - Trong các cuộc tiếp xúc cử tri sau HĐND TP.HCM khoá IX, nhiều cử tri đã kiến nghị đề xuất hạn chế trường chuyên, lớp chọn tại thành phố.