TV& VIDEO

tình trạng đói nghèo

Argentina đối diện nguy cơ gia tăng nghèo đói

Argentina đối diện nguy cơ gia tăng nghèo đói

Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng thế giới, nguy cơ nghèo đói của Argentina – nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latin - có thể tăng khoảng 4 lần, lên đến hơn 40% trong vòng 3 năm tới