TV& VIDEO

tình trạng giao thông

Hà Nội sẽ có bản đồ số giao thông trong năm 2017

Hà Nội sẽ có bản đồ số giao thông trong năm 2017

VTV.vn - Hệ thống giao thông Hà Nội được điều hành bằng các phần mềm thông minh - người dân có thể tra cứu thông tin giao thông trực tuyến.