TV& VIDEO

tình trạng lấn chiếm đất rừng

Hàng nghìn ha đất rừng Gia Lai bị “xà xẻo” từng ngày

Hàng nghìn ha đất rừng Gia Lai bị “xà xẻo” từng ngày

VTV.vn - Tình trạng xâm lấn, chiếm dụng đất rừng tại Gia Lai diễn ra nhức nhối nhiều năm qua, trong khi chủ rừng bất lực, còn chính quyền địa phương lại chưa mạnh tay xử lý.