Tình trạng lở đất

Bão Meranti gây mưa lớn ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)

Bão Meranti gây mưa lớn ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)

VTV.vn - Bão Meranti đã gây ra mưa lớn tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sức gió tuy có suy giảm nhưng vẫn khá mạnh ở mức 230 km/h.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive