TV& VIDEO

tình trạng ô nhiễm khói mù

Khói mù nghiêm trọng tại Trung Quốc

Khói mù nghiêm trọng tại Trung Quốc

VTV.vn - Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, khói mù nghiêm trọng tiếp tục bao phủ nhiều nơi ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc.