TV& VIDEO

tình trạng ô nhiễm khói mù

Ô nhiễm khói mù tăng cường, giao thông tại Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Ô nhiễm khói mù tăng cường, giao thông tại Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm khói mù tại nước này vẫn diễn biến xấu. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại thủ đô New Delhi lúc 10 giờ ngày 27/12 là 554, mức ô nhiễm rất nguy hiểm.