tình trạng tắc đường

Indonesia giải quyết tình trạng tắc đường bằng “taxi trực thăng”

Indonesia giải quyết tình trạng tắc đường bằng “taxi trực thăng”

VTV.vn - Để giải quyết tình trạng tác đường, một dịch vụ taxi bằng máy bay trực thăng vừa đi vào hoạt động tại thủ đô Jakarta, Indonesia.