TV& VIDEO

chăm sóc và giáo dục trẻ em

Sửa đổi Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Các luật liên quan cần đồng nhất

Sửa đổi Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Các luật liên quan cần đồng nhất

VTV.vn - Theo ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, trước khi nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18, các luật khác cũng cần phải được điều chỉnh cho đồng nhất.