chăm sóc và giáo dục trẻ em

Sửa đổi Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Các luật liên quan cần đồng nhất

Sửa đổi Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Các luật liên quan cần đồng nhất

VTV.vn - Theo ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, trước khi nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18, các luật khác cũng cần phải được điều chỉnh cho đồng nhất.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive