TV& VIDEO

Tỉnh ủy Phú Yên

Tạm dừng dự án chăn nuôi bò tại Phú Yên

Tạm dừng dự án chăn nuôi bò tại Phú Yên

VTV.vn - Thường trực tỉnh ủy Phú Yên đã giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng triển khai Dự án nuôi bò.