TV& VIDEO

tình yêu đặc biệt

“Khi bếp vắng lò” – Nhật ký của người có tình yêu đặc biệt với nấu nướng

“Khi bếp vắng lò” – Nhật ký của người có tình yêu đặc biệt với nấu nướng

VTV.vn - Cuốn sách tuyệt đẹp này là nhật ký làm bánh của một đầu bếp không chuyên nhưng có tình yêu và đam mê đặc biệt với nấu nướng và chụp ảnh đồ ăn, tác giả Linh Trang.