TV& VIDEO

tình yêu đầu đời

Những lá thư từ trái tim người lạ

Những lá thư từ trái tim người lạ

VTV.vn -Nhóm Letter to Angel gồm các bạn trẻ từ 16-25 tuổi đã kêu gọi mọi người trên Facebook gửi lời tâm sự tới địa chỉ của nhóm để từng thành viên trả lời bằng những bức thư tay.