TV& VIDEO

típ

MC Huyền Thu “Hay cười mà cũng mau nước mắt…”

MC Huyền Thu “Hay cười mà cũng mau nước mắt…”

“Đơn giản mà phức tạp, hay cười mà cũng mau nước mắt, có thể nói Thu là hiện thân của các mặt đối lập”, MC Huyền Thu cười khi phác họa những nét cơ bản về chân dung của mình.