TV& VIDEO

tổ chức chính trị xã hội

TP.HCM cần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong khu vực tư nhân

TP.HCM cần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong khu vực tư nhân

VTV.vn - TP.HCM cần tiếp tục vận động, tuyên truyền để chủ doanh nghiệp và người lao động hiểu về ý nghĩa của việc có mặt các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.