TV& VIDEO

tổ chức dạy thêm

90 phút để hiểu: Bàn chuyện dạy thêm - học thêm, quản lý rượu (08h00, 26/3, VTV1)

90 phút để hiểu: Bàn chuyện dạy thêm - học thêm, quản lý rượu (08h00, 26/3, VTV1)

VTV.vn - Chuyện dạy thêm - học thêm, quản lý rượu và những bất cập sẽ được đề cập trong chương trình 90 phút để hiểu tuần này.