TV& VIDEO

tổ chức Hồi giáo cực đoan

Anh kết án tín đồ Hồi giáo cực đoan

Anh kết án tín đồ Hồi giáo cực đoan

VTV.vn - Một trong các nhà thuyết pháp Hồi giáo cực đoan nổi tiếng của Anh đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam vì ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.