TV& VIDEO

tổ chức Khí tượng Thế giới

Tác phẩm về biến đổi khí hậu của VTV được quảng bá trên toàn thế giới

Tác phẩm về biến đổi khí hậu của VTV được quảng bá trên toàn thế giới

VTV.vn - Tác phẩm "Summer in the city" của Đài THVN đã được quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu.