tổ máy

Nguồn cung điện cho miền Nam sẽ rất căng thẳng

Nguồn cung điện cho miền Nam sẽ rất căng thẳng

Mùa khô 2014, khu vực miền Nam chỉ có 2 tổ máy của Nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 đưa vào vận hành. Không có nguồn điện mới bổ sung nên tình hình điện ở phía Nam sẽ rất căng thẳng.