TV& VIDEO

tổ máy

Nguồn cung điện cho miền Nam sẽ rất căng thẳng

Nguồn cung điện cho miền Nam sẽ rất căng thẳng

Mùa khô 2014, khu vực miền Nam chỉ có 2 tổ máy của Nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 đưa vào vận hành. Không có nguồn điện mới bổ sung nên tình hình điện ở phía Nam sẽ rất căng thẳng.