TV& VIDEO

tố tụng

Khẩn trương giải quyết các yêu cầu bồi thường cho ông Trần Văn Thêm

Khẩn trương giải quyết các yêu cầu bồi thường cho ông Trần Văn Thêm

VTV.vn - Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ khẩn trương giải quyết những yêu cầu bồi thường cho ông Thêm - người đã bị kết án oan về tội giết người, cướp của trong vụ án cách đây 46 năm.