TV& VIDEO

tọa đàm trực tuyến

Hội thảo "Truyền thông chính sách và đồng thuận xã hội"

Hội thảo "Truyền thông chính sách và đồng thuận xã hội"

VTV.vn - Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và đồng thuận xã hội" vừa được tổ chức sáng nay (1/11) tại Hà Nội.