TV& VIDEO

tòa nhà nổi tiếng

Thế giới hưởng ứng Giờ Trái đất 2015

Thế giới hưởng ứng Giờ Trái đất 2015

VTV.vn - Ngày 28/3/2015, nhiều quốc gia trên thế giới đã tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất.